Agentúra Jaspis | kurzy účtovníctva, školenia, semináre a rekvalifikačné kurzy
Akreditácia ministerstva školstva, individuálny prístup, skúsení lektori
 

Kurzy účtovníctva – Podvojné účtovníctvo


Kurz je určený začiatočníkom bez praktických skúseností s účtovníctvom. Využijú ho aj podnikatelia, zamestnanci firiem, ktorí si chcú svoje vedomosti z účtovníctva aktualizovať alebo rozšíriť.

Po absolvovaní kurzu budete samostatne viesť podvojné účtovníctvo, spracovávať tlačivá a daňové priznania k DPH a dani z príjmov právnických osôb. Cieľom kurzu je zvládnutie účtovaných prípadov, tlačív, daní a ukážky účtovníctva na počítači.

Obsah kurzu:
1. Zákon o účtovníctve
2. Účtovné triedy
3. Náklady a Výnosy
4. Zásoby
5. Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky a záväzky
6. Kapitálové a finančné účty
7. Účtovná závierka
8. Daňové priznania
9. Účtovanie na počítači

Praktické účtovanie na počítači si môžete vyskúšať na programe Pohoda, Money S3, Omega, MRP alebo Proluc.

Kurz sa zameriava na praktické príklady a dôsledne pripravuje účastníkov na prax. Lektori vedú účtovníctvo pre viaceré firmy a majú bohaté skúsenosti. Preto na kurzoch poskytujú aj reálne príklady zo svojho odboru. Vďaka dostatočnej dĺžke a aktuálnym informáciám budete po kurze pripravení na samostatné vedenie účtovníctva.

Spolu s odbornou výukou Vám pripravíme študijné materiály, tlačivá, skriptá, zákon o účtovníctve, zošit a vo vybraných mestách bezplatné občerstvenie (káva a čaj). V našich skriptách nájdete je aj anglický a nemecký slovník pre účtovníkov. V závere získate osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva SR.

Dĺžka: 80 vyučovacích hodín

Názory našich klientov:

“Ďakujem Agentúre JAPSIS a lektorke pani Ihnátovej za výborný kurz Podvojného účtovníctva, ktorý mi poskytol informácie aké som potrebovala získať v danej oblasti, prístup lektorky bol profesionálny, vystupovanie veľmi príjemné a taktiež nám uvádzala príklady z praxe čo beriem ako veľké plus. V neposlednom rade je veľkou výhodou tohto kurzu získané osvedčenie.” Klientka na kurze Podvojné účtovníctvo, Košice – 2.8.2013

“Páčilo sa mi, že p. Lacová nám osvojila rôzne súvislosti a prepojenia účtovania, vplyv na majetok podnikov, na výkazy. Som spokojná so skriptami, kopec príkladov na precvičovanie.”

“Veľmi dobrá spolupráca s lektorkou, vysvetlenie všetkých pojmov, veľmi dobre hodnotím praktické skúsenosti lektorky. Odporučila by som kurz, prakticky ozrejmí oblasť PU, veľa praktických príkladov – zjednodušené vysvetlenie pojmov.” Klienti na kurze Podvojné účtovnictvo, Nitra – 21.6.2013
 

Začíatočníci! Prihláste sa najskôr na bezplatný prípravný kurz “Základy účtovníctva!”

Pozrite si fotky, názory a novinky: www.facebook.com.
Termíny kurzu


Kontaktujte nás: 0948 399 388, jaspis@jaspis.sk | kontaktný formulár
Copyright © Jaspis 2013